Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Simulere binomialforsøg

Forfatter
Caja Schmidt

Simulere binomialforsøg

Nedenfor kan du kaste med mønter eller terninger 1000 gange uden at skulle kaste dem i virkeligheden. Animationen simulerer et binomialforsøg (dvs et forsøg med to udfald: succes og fiasko). Du kan variere succes-sandsynligheden og antallet af gange, det simple forsøg gentages. Hvis det fx drejer sig om at kaste med en mønt 4 gange, så sættes sandsynligheden til 0,5 og antal simple forsøg til 4. Der kan laves mange simuleringer på en gang, fx kan antal simuleringer sættes til 10, for at simulere 10 gentagelser af forsøget med at kaste en mønt 4 gange.