Geometrijski dokaz formule P=rs

Zadatak

Dokažite formulu za površinu trokuta . Kao pomoć vam može poslužiti sljedeći geometrijski dokaz u koracima.

Zadatak

Odredite polumjer kružnice upisane trokutu sa stranicama a = 3, b = 4 i c = 5. Koraci računanja:

1.

Poluposeg trokuta je

Provjerite svoj odgovor ovdje

2.

Površina danog trokuta je

Provjerite svoj odgovor ovdje

3.

O kojoj vrsti trokuta se radi?

Provjerite svoj odgovor ovdje

4.

Koju formulu za površinu trokuta ste koristili?

Provjerite svoj odgovor ovdje

5.

Polumjer trokutu upisane kružnice iznosi