Transformaties: eigenschap 3.

Bepaal het beeld van het trapezium PQRS onder: a) de spiegeling om de rechte a. b) de verschuiving volgens vector . c) de draaiing om het punt G over een hoek van 60° in wijzerzin.

Controleer de onderlinge ligging van de zijden [PQ] en [RS] van het trapezium PQRS. Doe dit met behulp van de optie "verband" deze vind je terug bij de volgende werkbalkknop. Toolbar Image

Vink alles aan wat van toepassing is

Controleer de onderlinge ligging van de spiegelbeelden van de zijden [PQ] en [RS]. Toolbar Image

Vink alles aan wat van toepassing is

Controleer de onderlinge ligging van de schuifbeelden van de zijden [PQ] en [RS]. Toolbar Image

Vink alles aan wat van toepassing is

Controleer de onderlinge ligging van de draaibeelden van de zijden [PQ] en [RS]. Toolbar Image

Vink alles aan wat van toepassing is

Wat stel je vast?