Camp magnètic creat per un fil rectilini indefinit

Construcció que mostra el camp magnètic que crea un corrent rectilini indefinit en un punt de l'espai. Es visualitza el vector inducció magnètica (B, en vermell) i la línia de camp magnètic (en verd) en el punt considerat. Es pot modificar el sentit i la intensitat del corrent en el fil i la distància entre el fil i el punt on es dibuixa el vector inducció magnètica (B).