Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Kviz - lokalni ekstremi

Pitanja 1. - 3.

Pitanja 1. - 3.

1.

Koja je točka lokalnog minimuma funkcije čiji je graf na slici?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

2.

Koliko iznosi lokalni minimum?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

3.

Koliko iznosi lokalni maksimum?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

Pitanja 4. - 7.

Pitanja 4. - 7.

4.

Što postiže funkcija čiji je graf na slici?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

5. Koliko iznosi vrijednost lokalnog ekstrema funkcije?

6.

Gdje se postiže lokalni ekstrem?

7.

Postiže li funkcija ekstrem u ?