Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Fordoblings- og halveringskonstant

Nedenfor ses grafen for eksponentialfunktionen givet ved . Du kan ændre på konstanterne  og , og du kan aflæse enten halverings- eller fordoblingskonstanten (hhv.  eller ) som længden af det lilla linjestykke.