Zadatak 1.

Zadatak 1.

Nacrtaj graf dane funkcije i odgovori na pitanja. Odabirom opcije Pokaži graf funkcije možete provjeriti jeste li dobro nacrtali graf. Zatim odgovorite na pitanja ispod apleta. Uputa: Koriste naredbu Ako[uvjet, onda, inače]. Uvjeta možete postavljati koliko vam je potrebno. Nužno je na pitanja u apletu odgovarati stilom koji je dan u uputi (uputa plavim slovima).

Pitanje 1.

Na kojem intervalu funkcija sporije raste? Rješenje upišite u obliku nejednakosti koristeći Matematički unos.

Pitanje 2.

Koliko iznosi koeficijent smjera na intervalu u kojem funkcija najbrže raste?

Provjerite svoj odgovor ovdje

Pitanje 3.

Kolika je površina trokuta što ga graf funkcije zatvara s koordinatnim osima?

Provjerite svoj odgovor ovdje