Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Esbós

Portes lògiques amb tecnologia CMOS

Visualització dinàmica del comportament intern de les portes lògiques. NOT(0) = 1 NOT(1) = 0 0 AND 0 = 0 0 AND 1 = 0 1 AND 0 = 0 1 AND 1 = 1 0 NAND 0 = 1 0 NAND 1 = 1 1 NAND 0 = 1 1 NAND 1 = 0 0 OR 0 = 0 0 OR 1 = 1 1 OR 0 = 1 1 OR 1 = 1 0 NOR 0 = 1 0 NOR 1 = 0 1 NOR 0 = 0 1 NOR 1 = 0 0 XOR 0 = 0 0 XOR 1 = 1 1 XOR 0 = 1 1 XOR 1 = 0 0 XNOR 0 = 1 0 XNOR 1 = 0 1 XNOR 0 = 0 1 XNOR 1 = 1