Osnovno o vektorima

Što vrijedi za plavo istaknute vektore na slici (ABCDEF je pravilni šesterokut)?Moguće je jedan ili više odgovora.

Uključite sve točne odgovore

Što vrijedi za plavo istaknute vektore na slici (ABCDEF je pravilni šesterokut)?Moguće je jedan ili više odgovora.

Uključite sve točne odgovore

Što vrijedi za plavo istaknute vektore na slici (ABCDEF je pravilni šesterokut)?Moguće je jedan ili više odgovora.

Uključite sve točne odgovore

Što vrijedi za plavo istaknute vektore na slici (ABCDEF je pravilni šesterokut)?Moguće je jedan ili više odgovora.

Uključite sve točne odgovore

Postavi vektore pomičući ih u točkama tako da vektori AB i CD budu jednaki, a vektore EF i GH suprotni!