Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Potenssifunktio

Pohdintatehtäviä

1. Millaista symmetriaa havaitset kuvaajissa,  a) kun n on parillinen? b) kun n on pariton? 2. Tutki kuvaajien avulla, millä muuttujan x arvoilla a) x2 = 4 b) x3 = 1 c) x4 = 3 d) x5 = -2 e) x6 = -3 ?