Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Vertikalni pomak

U koordinatnom sustavu možete po osi y pomicati parabolu s jednadžbom f(x) = ax2. Kliknite na točku Tjeme i povlačite ju gore dolje. Promatrajte promjene u jednadžbi. Utječe li koeficijent a na položaj tjemena?

Zadatak

Objasnite kako na jednadžbu kvadratne funkcije utječe vertikalni pomak za y0.