Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Notsonormalv3

Schemat rozwiązywania zadań z rozkładem normalnym:
  1.  Dane μ i σ
  2.  Pytanie o prawdopodobieństwo P(x1<X<x2)=P(x1<X<x2)=?
  3.  Standaryzacja (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) μ=(x−μ)/σ
  4.  Pytanie o prawdopodobieństwo z użyciem zmiennej standaryzowanej P(u1<U<u2)=P(u1<U<u2)=?
  5.  Rysunek pomocniczy.
  6.  Tablice statystyczne.
  7.  Odpowiedź.
Cały proces oraz przykłady opisaliśmy tutaj: rozkład normalny