M.8.2.2.2. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.

Yazar:
HanifeNur

1)GİRİŞ

Videoyu 13.sn kadar izleyiniz.Videoyu durdurup tahminlerinizi aşağıya yazınız. Tahminlerinizden sonra videoyu izlemeye devam ediniz.

2)KEŞFETME

Maşa ile birlikte yön tuşlarına basarak neler olduğunu inceleyiniz. Noktaların nasıl oluştuğunu açıklayınız.

5 br yukarı ve 4 br sağa 2 br yukarı ve 9 br sola 6 br aşağı ve 7 br sağa 9 br aşagı ve 3 br sola yön tuşlarına basarak noktaların sıralı ikilileri ve gösterimi nedir?

3)AÇIKLAMA

3)AÇIKLAMA
Koordinat sistemi x ve y eksenlerinin dik kesişmesiyle 4 bölgeden oluşur. Bu iki eksenin kesiştiği nokta orijin yani 0 noktasıdır. X ve Y değerleri 4 bölgede işaretleri farklı sıralı ikililerden oluşur. 1.bölgede (+x,+y) 2.bölgede (-x, +y) 3.bölgede (-x, -y) 4.bölgede (+x,-y)

4)DERİNLEŞTİRME

Bugs Bunny bulunduğu noktadan kaç br (adım) hareket ettirilirse bulunduğu bölge değişir?

a sürgüsünü ve b sürgüsünü aynı değer ve aynı işarete getirdiğinizde oluşan herhangi bir nokta hangi bölgede bulunur? Ve aynı değerde olan bu noktalar hakkında neler söyleyebilirsiniz.

a sürgüsünü ve b sürgüsünü aynı değer ve farklı işarete getirdiğinizde oluşan herhangi bir nokta hangi bölgelerde yer alır? Ve bu noktalar arasındaki ilişki nedir?

5)DEĞERLENDİRME

B(-7,5) noktası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Tüm uygun cevapları işaretleyin
Image

Koordinat düzleminde A(0,0) B(0,4) D(4,0) noktaları veriliyor.ABCD olacak şekilde C noktasının koordinatları nedir?

Tüm uygun cevapları işaretleyin

F(8-b,4b-8)noktası xekseni üzerinde olduğuna göre x eksenini hangi noktada keser?

Tüm uygun cevapları işaretleyin

Koordinat sisteminde A(-2,3) , B(2,2) , C (2,-1) , D(-2,4) noktalarının birleşmesiyle oluşan dörtgen ne olabilir?

- Koordinat Sistemi Testini cevaplayınız.