Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

som en product complexe getallen

Bekijk volgend applet en zie hoe je de som en het product van 2 complexe getallen kunt berekenen.

som van twee complexe getallen

Hoe bereken je de som van 2 complexe getallen?

product van twee complexe getallen

Hoe bereken je het product van 2 complexe getallen?

Doe het nu zelf

Volg het stappenplan en bereken de som en het product van 2 complexe getallen.
stap 1Definieer de complexe getallen a = 2 + 3 i en b = 3 + i
stap 2Definieer het complexe getal som = a + b
stap 3Definieer het complexe getal product = a * b
stap 4Bereken de moduli van a en b als mod_a = abs(a) en mod_b = abs(b)
stap 5Bereken de argumenten van a en b als arg_a = arg(a) en arg_b = arg(b)
stap 6Typ de commando's mod_p = abs(product) en arg_p = arg(product)