solar sistem 3D

Autor:
jcambra

Júlia Cambra

Un cop enllestit el sistema solar i escollit com volem que es visualitzi i el botons que volem actius...

per publicar el nostre sistema solar, fem un full de treball des de la pàgina del perfil

per publicar el nostre sistema solar, fem un full de treball des de la pàgina del perfil

posem títol, nom...

posem títol, nom...

podem copiar l'enllaç que ens dona en aquesta mateixa finestra al compartir...

podem copiar l'enllaç que ens dona en aquesta mateixa finestra al compartir...

o copiar el mateix enllaç a la pàgina de materials del perfil

o copiar el mateix enllaç a la pàgina de materials del perfil