Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Likformighet

Författare/skapare:
Mathias Armbäck
Två månghörningar är likformiga om motsvarande vinklar är lika stora och om förhållandet mellan motsvarande sidor är lika stora. Vi kan skriva att AB om A är likformig med B. Om alla motsvarande vinklar och sidor är lika stora, då är de kongruenta. Vi kan skriva att AB om A är kongruent med B. Här kommer vi fokusera på trianglar.