Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Een aanvinkvakje invoegen

Aanvinkvakjes

Een aanvinkvakje is de grafische voorstelling van een Booleaanse variabele in GeoGebra. Ze kan ofwel waar of vals (true / false) zijn. Je schakelt tussen deze waarde door het aanvinkvakje aan te vinken (Booleaanse variabele = waar) of  of uit te vinken (Booleaanse variabele = vals).

Opgave

Voeg een Aanvinkvakje in om het antwoord op het probleem te tonen of te verbergen.

Instructies

1.Toolbar ImageActiveer de knop Aanvinkvakje en klik in het  Tekenvenster naast het resultaat van de som om het dialoogvenster Aanvinkvakje te openen.
2.Typ Toon resultaat in het tekstveld Titel.
3.Selecteer text5 in de drop down lijst met beschikbare objecten onder het tekstveld Titel . Titel. De zichtbaarheid van text5 wordt nu gecontroleerd door het aanvinkvakje.
4.Klik op Toepassen om het aanvinkvakje te creëren.
5.Toolbar ImageSelecteer de knop Verplaatsen en controleer of de tekst getoond en verborgen wordt door het aanvinkvakje aan / uit te vinken.
6.Toolbar ImageFixeer het aanvinkvakje  via de Opmaakwerkbalk zodat het niet toevallig verplaatst wordt.

Instructies (vervolg)

Open het  Eigenschappenvenster en vink de lijst met objecten aan de linkerkant uit. De lijst met Booleaanse Waarden bevat slechts het object f, grafisch voorgesteld als je aanvinkvakje.
1.Toolbar Image Selecteer text5 in de lijst van objecten in de linkerkant van het Eigenschappenvenster.
2.Toolbar ImageKlik op de tab Geavanceerd zoek het tekstveld Voorwaarde om het object te tonen. Het toont de naam van het aanvinkvakje f. Tip: Dit betekent dat de zichtbaarheid van text5 afhangt van het aanvinkvakje.
3.Toolbar ImageSelecteer punt R in de lijst van objecten in het Eigenschappenvenster. Klik op de tab Geavanceerd. Het tekstveld Voorwaarde om het object te tonen is leeg.
4.Toolbar ImageTyp f in het tekstveld Voorwaarde om het object te tonen. De zichtbaarheid van punt R is hangt nu eveneens af van het aanvinkvakje.
5.Toolbar ImageHerhaal stappen 4 en 5 voor het lijnstuk e dat de tweede vector verbindt met punt R op de getallenas.
Tip: het aanvinkvakje controleert nu drie objecten in je dynamische afbeelding: 
  • text5 toont het resultaat van de optelling
  • punt R toont het resultaat op de getallenas
  • lijnstuk i verbindt de tweede vector met het resultaat