cirkler og cirkelberegning

Forfatter
Jimmi Hansen

i den første opgave skulle i tegne cirkler

hvor mange værktøjer skulle i tegne cirkler med?

Sæt kryds ved dit svar

den nye konstant

Hvad for et tal er konstanten PI altid?

Sæt kryds ved dit svar

areal af en cirkel

Hvad er formlen for beregning af arealet af en cirkel?

radius

Hvad er radius?

Sæt kryds ved dit svar

areal

kan man bruge arealværktøjet til at beregne arealet af cirklen?

Sæt kryds ved dit svar