Пример

Image

GeoGebra - upr1

Построите ъгъл в произволен триъгълник.

Указания

Какво учите?

Select all that apply
  • A
  • B
Check my answer (3)