Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Median og gennemsnit

Ryk rundt på prikkerne, og se hvad der sker med medianen og gennemsnittet. Hvordan kan man få medianen og gennemsnittet til at blive det samme? Hvad sker der med medianen hvis to af punkterne ligger oven i hinanden? Prøv at sætte kryds i ''vis boksplot'' og flytte på prikkerne. Hvad ændrer sig på boksplottet når man flytter prikkerne?