Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Belső pont képe körre vonatkozó inverzióban másolata

Az és a pontok szabadon mozgathatóak.
1. Adott az középpontú kör és egy belső pontja . 2. egyenes felvétele, mivel inverze, illeszkedni fog rá. 3. -ban merőlegest állítunk az egyenesre. Ennek a merőlegesnek a körrel vett metszéspontjai: . -ben megszerkesztjük az érintőt, amely kimetszi egyenesből a -t: 4. -hez behúzzuk a kör sugarát. 5. -re -ben merőlegest állítunk, ez kimetszi -t. Választhattunk volna metszéspontot is, akkor is hasonlóan jártunk volna el. Ez nem befolyásolja képét.