Visutá kce se stabilizací

Visutá konstrukce se stabilizací se řeší obdobným způsobem jako bez stabilizace. Je třeba ovšem započítast určité procento svislého zatížení pro stabilizační lano. Zatížení pro nosné lano se musí zvýšit o odpovídající příspěvek ze stabilizace. Stabilizační lano je možné řešit součtovou čárou a geometrií podle půdorysného průmětu, ale potom skutečné síly ve stabilizačním lanu jsou S/Sx násobkem hodnoty odečtené ze součtové čáry.