Oefening 3, blz. 72 - modelvraag toelatingsexamen ingenieur

Auteur:
ads
Onderwerp:
Afgeleide
Gegeven: functie f(x)=cos(6*pi*x/(2+a*x²) In het punt x=1 heeft een nulwaarde en bereikt f ook een maximum. Bepaal a) de parameter a b) alle nulwaarden van f (voor die waarde van a) alle extrema van f c) grafiek van f d) Heeft de grafiek van f een asymptoot? Zo ja, bereken de asymptoot