Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Feynmanův trojúhelník - Máme-li ...

Feynmanův trojúhelník - Máme-li libovolný trojúhelník ABC v rovině. Vždy v jedné třetině každé jeho strany umístíme postupně body P, Q, R a spojíme je s protilehlými vrcholy. Průsečíky těchto spojnic jsou vrcholy trojúhelníku KLM, potom tento trojúhel
Feynmanův trojúhelník - Máme-li libovolný trojúhelník ABC v rovině. Vždy v jedné třetině každé jeho strany umístíme postupně body P, Q, R a spojíme je s protilehlými vrcholy. Průsečíky těchto spojnic jsou vrcholy trojúhelníku KLM, potom tento trojúhel