Luzetarako uhina. Onda longitudinal.

Autor:
Fran
Simulazioak erakusten du luzetarako uhin bidaiaria. Adibidez, zer gertatzen zaien aire partikuleei soinua pasatzean (suposatuz ajitazio termikoa ez dagoela). T eta λ aldagaiek periodoa eta uhin luzera adierazten dute. Errenkaden eta zutabeen kopuruak aldatu daitezke. Uhin luzera erakusteko txekeatu gelaxkan. Interesgarria da jabetzea partikulek bibrazio higidura baino ez dutenaz. Hala ere perturbazioak bidaiatzen du. La simulación muestra una onda longitudinal viajera. Por ejemplo, qué les ocurre a las partículas de aire al paso de un sonido (si quitamos a agitación térmica). Los valore del período y longitud de onda son cambiables. Para ver qué puntos vibran en fase cheque la celda. Hay que darse cuenta de que las partículas no viajan, solo vibran, lo que viaja es la perturvación.