Razóns e funcións trigonométricas.

Mediante a observación da Vista gráfica 2, tratase de comprobar, analizar e entender como se obteñen as razons trigonométricas (seno, coseno e tanxente) de calquera ángulo compendido entre 0º e 360º. Partido destas, móstrase a obtención das correspondentes funcións trigonométricas. Marcando as caixas brancas que hai diante dos textos do seno, do coseno e da tanxente, pódense visualizar de xeito independente, cada razón e función independnetemente. Está dispoñible o botón de animación automática.