Úkol č. 2

Uvažujte přívodní hadici pro vodu (fotografie níže). Její vnější průměr je 32mm (tzv. pětičtvrtní, v palcích, ). 2.1 Vypočítejte délku odporového vodiče namotaného na zmíněnou hadici, má-li hadice délku 10m a víte-li, že jedna otočka vodiče připadne na 10cm délky hadice. 2.2 Představte si, že vodič budeme navíjet při . Zvažte, zda je možné navíjet vodič těsně na hadici.

Pětičtvrtní přívodní hadice

Pětičtvrtní přívodní hadice