Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

een breuk delen door een breuk (1)

Het delen van een breuk door een breuk kan je beschouwen als een verhouding. Versleep de schuifknop en verken in drie voorbeelden hoe je zo'n verhoudingsdeling kunt voorstellen.

De tekeningen tonen het resultaat van de deling van een breuk door een breuk. Kan je uit het resultaat ook de rekenmethode afleiden om deze deling te berekenen?