Uvod

Obrazovni ishodi

- rješavati linearne jednadžbe - rješavati linearne nejednadžbe - rješavati jednadžbe s apsolutnim vrijednostima - rješavati kvadratne jednadžbe - rješavati kvadratne nejednadžbe - rješavati eksponencijalne jednadžbe - rješavati eksponencijalne nejednadžbe - rješavati logaritamske jednadžbe - rješavati logaritamske nejednadžbe - rješavati trigonometrijske jednadžbe - rješavati trigonometrijske nejednadžbe - rješavati sustave jednadžbi