Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Matrix 2 - oefening 836

Stap 2: Teken lijnstuk [AB] Stap 3-4: Construeer middelloodlijn van [AB] Stap 5: Kies willekeurig punt M op middelloodlijn. Stap 6-7: Teken cirkel met middelpunt M en straal |AM| Versleep het rode punt om alle mogelijke cirkels te bekomen.