funtzio esponentziala

Egilea:
doniantsu
a, b eta c parametroen balioak aldatuko dituzten irristailuak erabil itzazu eta aldaketak azter itzazu: - nola eragiten du a-ren seinuak funtzioaren grafikan? Eta bere balio absolutuak? - zein da a, b eta c-ren balioen eta funtzio esponentzialaren grafikaren arteko erlazioa? Deduzitu ezazu zein den parametro bakoitzaren eragina funtzioaren grafikan eta ekuazioan.