Kopie van Coulombkrafter

Författare/skapare:
Jan Van der Borght, olha0707
Bilden visar krafterna mellan 3 laddade partiklar A, B och C. Drag i glidarna för att ändra laddningen eller flytta på punkterna.
Hur varierar kraften mellan två partiklar om a) avståndet dubbleras? b) laddningen dubbleras? c) alla laddningar har samma tecken d) laddningarna har olika tecken e) om en laddning är noll.