Üç Noktadan Geçen Çevrel Çembersel Yay

Üç Noktadan Geçen Çevrel Çembersel Yay

A,B,C, gibi üç nokta seçmek, bu üç nokta arasında bir dairesel yay oluşturur. Böylece, A yayın başlangıç noktası, B yay üzerinde bir nokta ve C yayın bitiş noktasıdır (Çevrel Çembersel Yay komutlarına da bakınız).