Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Raó entre perímetres i àrees de les figures semblants.

Canvia la raó r de semblança entre els dos triangles i fixa’t com canvien  les raons entre els seus perímetres i àrees. Contesta les preguntes: 1) Quina és la raó entre els perímetres de dues figures semblants? 2) Quina és la raó entre les àrees de dues figures semblants? 3)Podries deduir quina és la raó entre els volums de dos cossos semblants?