Površina pravokutnika s cjelobrojnim koordinatama vrhova

Dan je pravokutnik s cjelobrojnim koordinatama vrhova. Neka je B = broj čvorova (točaka) na rubu lika, I = broj čvorova (točaka) unutar lika. Pomicanjem vrhova A, B i D oblikuj različite pravokutnike i kvadrate, te svaki puta odredi broj rubnih (B) i unutarnjih (I) čvorova, kao i površinu (P) lika.