Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Machtsverbanden

Vragen

Verander a en n met behulp van de schuifknoppen en beantwoordt de volgende vragen: a. Wat gebeurt er als a steeds groter wordt? b. Wat gebeurt er als a van teken veranderd (van positief naar negatief of andersom)? c. Voor welke waarden van n is er een top en voor welke waarden een punt van symmetrie?