Konstrukcija kocke

Konstrukcija kocke

  1. Toolbar Image Odaberite alat Kocka . U 3D grafičkom prikazu kliknite na dvije točke u ravnini.
  2. Veličinu kocke mijenjajte pomicanjem točaka u grafičkom prikazu. (Kocku možete konstruirati i tako da najprije u Grafičkom prikazu konstruirate kvadrat duljine stranice a definirane klizačem, a nakon toga odabirom alata Toolbar Image izvuci u prizmu upišete visinu prizme također a.)
  3. Toolbar Image Odaberite alat Pomicanje i kliknite u 3D grafičkom prikazu te pomičite kocku držanjem lijeve tipke miša i pomicanjem miša po površini.
  4. Toolbar Image Odaberite alat Mreža te kliknite na kocku u 3D grafičkom prikazu.Otvorenost mreže kontrolirajte automatski izrađenim klizačem u Grafičkom prikazu.
  5. Toolbar Image Pomoću alata Dužina nacrtajte dijagonale kocke spajanjem dva najudaljenija vrha kocke te dijagonalu baze spajanjem suprotnih vrhova baze.
  6. Toolbar Image Izmjerite kut odabirom alata Kut te odabirom tri točke ( vrhove dijagonale baze te vrha prostorne dijagonale kocke)
  7. Toolbar ImageIzmjerite duljinu brida i duljinu dijagonala pomoću alata Duljina.
  8. Toolbar Image Nakon odabira alata Ravnina određena s tri točke odaberite vrhove dijagonale baze i prostorne dijagonale.
  9. U 3D grafičkom prikazu kliknite desnom tipkom miša na presječnu ravninu te u skočnom izborniku odaberite Prikaži u 2D prostoru.