Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

afgeschuinde celvlakjes

Rechthoekige stenen zijn functioneel bruikbaar in een uitkraging, maar niet erg elegant. Daarom ging men snel de elementen in de uitkraging afvlakken, soms recht, soms gebogen. Het resultaat kan je zien in een detail van een ander modern gebouw in Bukhara.
Voor- en zijaanzicht van een architectonisch detail dat via muqarnas een afschuining creëert van een gevel.
Voor- en zijaanzicht van een architectonisch detail dat via muqarnas een afschuining creëert van een gevel.

Bekijk de opbouw van de muqarnas met de knoppen van de navigatiebalk

systeem van 45°

Binnen een systeem van 45° kan je vierkanten, ruiten en driehoeken gebruiken om een vlakvulling te creëren waarop je laag per laag 3D elementen kunt plaatsen om muqarnas op te bouwen. Hierbij kan je gebruik maken van een basisset van elementen. In GeoGebra creëerde ik macro's met deze elementen:
  • Dikkere lijnen staan voor rechtopstaande wanden.
  • De dunnere lijnen met pijlen staan voor opgaande lijnen.
  • In een muqarna constructie bakenen de dikkere lijnen de lagen van de muqarna af.
  • De constructie moet zo kloppen dat je via de pijlen de constructie kunt volgen van basis tot top.
Image
Muqarnas blijven niet beperkt tot deze elementen en ook niet tot dit systeem. Zowel doorheen de tijd als in verschillende regio's ontwikkelden ontwerpers andere elementen en andere systemen. Er is daarbij steeds een drang naar grotere uitdagingen, zeker ook op wiskundig vlak. Ook worden vaak ad hoc extra elementen gebruikt aan de randen om de basisvorm op te vullen.