Střed čtverce

Téma:
Čtverec

Úloha 1.

Posuňte žlutý bod S tak, aby byl středem kružnice opsané čtverci. Polohu i velikost čtverce můžete měnit dynamickými body A a B.
Kružnice opsaná čtverci prochází všemi jeho vrcholy. Kružnice čtverci vepsaná se dotýká všech jeho stran.

Otázka 1.

Nechť S je střed čtverce ABCD. Zaškrtněte pravé úhly.

Zde označte odpověď

Otázka 2.

Kružnice vepsaná čtverci se dotýká strany čtverce

Zde označte odpověď

Úloha 2.

Sestrojte čtverec ABCD, je-li dán jeho vrchol A a střed S.

Tip: Když posuneš bod D do správné polohy, zobrazí se čtverec.

Návod

  1. Nástrojem Toolbar Imagesestrojíme úhlopříčku AS.
  2. Kružnice k Toolbar Imagedána středem S a bodem A.
  3. Průsečík Toolbar Image kružnice k a úhlopříčky AS označíme C.
  4. Kolmice p Toolbar Image bodem S k přímce AS.
  5. Průsečíky Toolbar Image kružnice k a přímky p.