Üçgenlerin İç ve Dış Çemberleri

Yazar:
Merve
ABC üçgeninin içaçıortay doğrularını, kenarortay doğrularını çiziniz. İçaçıortay doğrularının kesiştiği noktayı belirtiniz. Kenarortay doğruların kesiştiği noktayı belirtiniz. Üçgenin iç teğet çemberi kutusunu işaretleiniz, çemberin merkezi sizce hangi noktadır? Üçgenin dış teğet çemberi kutusunu işaretleiniz, çemberin merkezi sizce hangi noktadır?
Üçgenin iç ve dış teğet çemberlerini bu şekilde çizmiş oluruz. Üçgenin kenarları hakkında bir eşitlik yazmaya çalışınız. (Çemberden faydalanabilirsiniz.) Bu etkinlikten çıkardığınız sonucu sınıfta dile getiriiz.