Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Tětivové čtyřúhelníky

Čtyřúhelník, jemuž lze opsat kružnice, nazýváme tětivovým. Čtyřúhelník je tětivový právě tehdy, když součet protilehlých úhlů je roven 180°.
je obvodový úhel k oblouku . je středový úhel příslušný tomuto oblouku, tedy . Doplněk tohoto úhlu , je středový úhel k opačnému oblouku . Úhel je obvodový úhel k tomuto oblouku, tedy . Z toho plyne, že