Integrál bevezetése közelítőösszegek segítségével másolata

Az ábra segítségével egy függvény görbéje alatti terület nagyságát becsüljük az [A,B] intervallumon. Az alsó közelítőösszeg a görbe alatti téglalapok területének összege, a felső közelítőösszeg a a görbén túlnyúló téglalapoké. Az integrál a görbe alatti terület valódi értéke.
Változtatsd a csúszka segítségével a közelítő téglalapok számát! Hogyan változik az alsó illetve felső közelítő összeg, ha n-t növeljük? És ha csökkentjük? Hogyan változik a különbségük? Milyen n-re kapunk az integrálhoz közelebbi értéket? Változtatsd az A illetve B pont helyzetét az x-tengelyen! Hogyan változnak a kiszámított mennyiségek?