Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Vækstrate og halveringskonstant

1) Indstil skyderne a og b, så a=0.8 og b=9. Hvilken funktions graf bliver tegnet? 2) Forklar hvad vækstraten er. Klik evt. på "Vis vækstrate" for at kontrollere. 3) Klik på "Beregn halveringskonstant" for at beregne T1/2 ud fra formlen. 4) Prøv selv at regne efter på din lommeregner. 5) Hvordan kan man aflæse halveringskonstanten? Forklar for hinanden og tjek ved at klikke på "Aflæs halveringskonstant" 6) Forklar hvad der sker, når du flytter det grønne punkt på y-aksen. 7) Undersøg andre eksponentielle funktioner mht. vækstrate og T1/2, dvs ryk på skyderne a og b. 8) Hvad sker der med halveringskonstanten når fremskrivningsfaktoren vokser? 9) Hvad sker der med halveringskonstanten, når begyndelsesværdien ændres? 10) Beskriv hvordan vækstrate og halveringskonstant hænger sammen.