Inverse en snijpunten

Gegeven is de functie: 1) Bepaal van f(x) de inverse g(x) 2) Bepaal de snijpunten tussen f(x) en g(x)
Oplossing voor bepalen van de inverse van f(x) Om de inverse te bepalen gaan we x en y omdraaien. Daarna gaan we de formule herleiden naar y=...
Om de snijpunten te berekenen kan je f(x) = g(x) stellen. Dit is een goede maar complexe manier. Omdat het hier de inverse betreft snijden zowel f(x) als g(x) de rechte y=x. En deze is veel makkelijker op te lossen dus: Oplossingen voor x zijn: x=0, x=-1, x= -2 Snijpunten zijn dan: (0,0) (-1,-1) en (-2,-2)