Gibanje po kružnici i harmonijsko titranje

Autor:
nedeljko
Veza između jednolikog gibanja po kružnici i harmonijskog titranja Aplet pokazuje kako je jednoliko gibanje točke po kružnici poveza s harmonijskim titranjem. Naime, projekcija točke na vertikalnu ili horizontalnu os harmonijski titra. Koristite potvrdne okvire kako biste to vidjeli. Klikom na graf možete vidjeti i njegovu jednadžbu.