gelijknamige breuken optellen (2)

Onderwerp:
Optelling, Breuken
Voer een breuk in met het symbool /. Je typt als 3/4.

Bereken:

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
Controleer mijn antwoord (3)

Bereken:

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
  • D
Controleer mijn antwoord (3)

Welke berekening past bij volgende afbeelding?

Jo berekent: Noteer welke fout Jo gemaakt heeft.

Hoeveel moet opgeteld worden bij de breuk? 🔅 = 1

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
Controleer mijn antwoord (3)

☆ Carla berekent: Carla's berekening is fout. Schrijf Carla een bericht waarom haar resultaat niet en ook niet kleiner kan zijn dan 1.