Faktorisering af polynomier af højere grad

Rødderne i polynomiet hedder , , , og . Forskriften er vist både på den almindelige form og for det faktoriserede polynomium. 1. Træk i skyderen GRAD og forklar, hvorfor du ser grafen for hhv. et 2., 3., 4. og 5. gradspolynomium. Hvad er den højeste potens af ? 2) Sæt Grad = 5. Indstil skyderne så polynomiet har rødderne -4,-2,0,2 og 4 3) Sæt Grad = 5. Indstil skyderne så polynomiet har forskriften 4) Indstil skyderne, så polynomiet har forskriften 5) Hvad sker der med grafen, når den samme rod forekommer flere gange? Et ulige antal gange? Et lige antal gange?
Tilrettet fra Frydenlund: https://www.geogebra.org/m/qrhc26Cg