Problema 1-III, TEST 01- ANTRENAMENT EN

Autor:
BEER
Subiect:
Trapez

Patrulatere

În figură, este reprezentat un trapez dreptunghic ABCD cu AD perpendicular pe AB și AB||CD. Semidreapta (BD este bisectoarea unghiului ABC , AB =16cm și CD =10cm. a) Arătați că lungimea liniei mijlocii a trapezului ABCD este egală cu 13cm . b) Arătați că BC = 10cm c) Știind că P este punctul de intersecție a laturii AB cu perpendiculara din C pe dreapta BD, demonstrați că DP|| BC