Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Torsions

Generem una superfície a partir d'extrusionar una corba tancada de base i fent-la girar sobre ella mateixa a mesura que l'anem aixecant. Per això és suficient aixecar la corba (x(t),y(t)) a alçada z i aplicar-li una rotació d'eix Oz i angle kz (k=nombre total de girs que volem que faci).