Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Kopi af Del en trekant ved hjælp af en median

I trekant ABC er der tegnet en median (den stiplede linje). Medianen deler ABC i to mindre trekanter ABD og BCD.
Hvad kan du sige om arealet af trekanterne? Prøv at trække i punkt A, B og C. Hvad finder du ud af om medianer og arealer?